Posts Tagged ‘ratiune’

CRIZA RAŢIUNII

Sufletul omenesc este alcătuit din două părţi: partea raţională şi partea pătimitoare. La rîndul ei, partea pătimitoare este alcătuită din partea irascibilă (agresivă) şi cea poftitoare (apetitivă).  Partea irascibilă şi cea poftitoare sînt create tot de Dumnezeu şi sînt foarte bune, însă numai în armonie cu raţiunea.

Oamenii spălaţi pe creier, despre care se tot vorbeşte, sînt acei la care partea raţională nu funcţionează sau funcţionează foarte prost. Ei sînt dominaţi, conduşi de partea pătimitoare a sufletului.

Aceşti oameni, oricît de multe argumente le-ai aduce, oricît de evident ar fi ceea ce le spui, ei pur şi simplu nu pricep. E ca şi cum ar fi proşti, iar acest lucru nu este departe de adevăr. Cu toate că mulţi dintre oamenii spălaţi pe creier sînt foarte inteligenţi, în profunzime ei sînt proşti, pentru că nu îşi pot folosi această inteligenţă la nivel raţional-divino-uman, Citește în continuare

Reclame

RAŢIUNEA ŞI IUBIREA

iubire vs ratiune De ce Dumnezeu nu a vrut ca oamenii să ajungă la El şi prin cele ale minţii, ci ne cere să sporim mai mult în cele ale inimii? Oare aflînd noi şi noi lucruri, nu ne apropiem mai mult de Creatorul nostru? Sau inima şi raţiunea nu pot fi ele măcar egale?

Deosebirea dintre a-L afla pe Dumnezeu pe calea minţii şi a-L afla pe calea inimii este ca aceea dintre a-L descrie şi a-L iubi. Nici oamenii nu simt nevoia ca, spre exemplu, vecinii lor să-i descrie în amănunt, ci vor dacă se poate, să fie iubiţi de ei. Raţiunea înseamnă a vorbi despre ceva, pe cînd iubirea înseamnă a trăi lucrul acela. Raţiunea este ambalajul, iubirea este bomboana dinăuntru. Raţiunea este doar teoria despre iubire, pe cînd iubirea este adevărata esenţă a tot ce există bun. Citește în continuare

NĂDEJDEA OILOR

oi1

oi2Deşi fiinţe raţionale şi inteligente, oamenii au fost adesea comparaţi cu oile sau chiar numiţi turmă de oi. Comparaţia nu este prea măgulitoare. Este ea, însă, adevărată? Se pare că da, pentru că Însuşi Dumnezeu a făcut această comparaţie. Fiul Său S-a jertfit ca un Miel, iar pe oamenii Săi îi numeşte turma Sa. Citește în continuare

DESPRE RAŢIUNE ŞI LOGICĂ

Omul contemporan vede totul prin prisma raţiunii. Atunci cînd înţelege un anume lucru, el spune că lucrmonkeyul acela este raţional şi îl acceptă ca pe un fapt de necontestat.

Ştim, însă, că Însuşi Dumnezeu este raţional. Oamenii sînt zidirea Sa, înzestraţi cu darul raţiunii. Atunci de ce Biserica vorbeşte negativ despre oamenii raţionali? Oare pentru că raţionează, adică gîndesc prea mult?

Citește în continuare