Posts Tagged ‘icoane’

DE LA ABSOLUTISM CĂTRE ABSOLUT

A scoate icoanele din şcoală echivalează cu propaganda unei ideologii – ideologia atee. Pentru ce anume ideologia atee nu are acelaşi statut cu orice ideologie religioasă sau nereligioasă? Şi de ce îi deranjează pe atei religia? Pentru că, potrivit spuselor lor, aceasta inoculează în minţile oamenilor şi copiilor (cazul scoaterii icoanelor din şcoli) un anumit fel de gîndire, o anumită ideologie.

Ideologiile sînt de multe feluri: creştine, atee, panteiste, agnostice ş.a.m.d. Dar pentru ce o anume ideologie să fie impusă celeilalte ideologii, aşa cum au încercat cruciaţii, Inchiziţia sau Islamul odinioară? Citește în continuare

Reclame

ICOANA – PRIVIRE CĂTRE NOI ÎNŞINE

icoanae

Unul din argumentele cel mai adesea folosite împotriva icoanelor ortodoxe este porunca a doua din Vechiul Testament: “Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos decît pămîntul” (Ieşirea 20, 4). Acest tip de gîndire iconoclastă nu ţine, însă, seama de faptul că realitatea de dinaintea întrupării Mîntuitorului s-a schimbat radical atunci cînd Dumnezeu, în Persoana Fiului, a venit pe pămînt, a luat toate cîte erau ale omului, afară de păcat, suindu-le pe Cruce, răstingindu-le, înviindu-le şi ridicîndu-le apoi la cer. Citește în continuare