Posts Tagged ‘cultura’

NU SÎNT INTELECTUALĂ!

Pentru că destui spun despre mine că sînt o persoană intelectuală, mă văd nevoită să răspund la această acuzaţie.

Să zicem că viaţa pe care Dumnezeu le-o dă oamenilor pe pămînt este ca o maşină. Maşina aceasta nu este sortită să fie veşnică, dar îl poate duce pe om pînă la locul de unde începe să curgă veşnicia. Maşina îi este dată omului cu tot cu instrucţiunile de folosire scrise de fabricant (în cazul nostru de Dumnezeu), iar dacă aceste instrucţiuni sînt respectate, maşina va avea o viaţă lungă şi drumurile sale vor fi liniştite.

Dar omul nu a fost mulţumit de maşină, şi potrivit sfatului unora şi altora, a început să o folosească nefiresc, să transporte cu ea ce nu trebuie, ba a pus-o gaj la bancă pentru a putea cumpăra o maşină şi mai bună, şi mai performantă. Şi aşa, omul a ajuns rob. Citește în continuare

Reclame

DESPRE CREAŢIE ŞI LOCUL EI PE PĂMÎNT

Vedem nu de puţine ori lucrări artistice care par mai degrabă demonice. Ce face arta să fie demonică, distructivă, dacă artiştii înşişi se declară creatori şi chiar slujitori ai frumosului?

Arta repezintă o formă de exprimare prin talent, şi se aplică asupra unui conţinut. Într-o lucrare artistică, forma este apanajul creatorului, pe cînd conţinutul este apanajul Creatorului. Forma este expresia personalităţii artistului, pe cînd conţinutul este nici mai mult nici mai puţin decît însăşi creaţia lui Dumnezeu.

Deoarece creaţia lui Dumnezeu a fost făcută desăvîrşit, artistul nu poate interveni creator asupra ei (cum fac de exemplu postmodernismul şi alte asemenea curente trendy), iar dacă o face, rezultatul nu poate fi decît monstruos, demonic, căci orice intervenţie asupra perfecţiunii nu poate fi decît o mutilare, o decădere, un regres. Citește în continuare

DE AMORUL ARTEI…

Recent, cineva m-a invitat la un cenaclu literar-artistic, prin care mi s-a spus că se promovează valoarea şi se luptă împotriva prostiei şi a superficialităţii. Deşi mi-a trezit oarecum interesul, m-am eschivat, ştiind cam despre ce e vorba la asemenea întîlniri. Interlocutorul meu a strîmbat serios din nas, aşa cum mă aşteptam de altfel, şi a afirmat că sînt radicală, atunci cînd i-am spus că oricît de talentat ar fi un om, pentru mine, nu face prea multe parale dacă nu are caracter.

În fond ce este talentul? Este un vehicul minunat care te îmbie să urci în el spre a te transporta pe tărîmuri extraordinare, către locuri neumblate, neobişnuite, pînă spre cataractele conştiinţei şi poate mai departe… Citește în continuare

DAN PURIC IMPOSTOR?

fals1

De ceva vreme, Andrei Pleşu a afirmat cu referire la Dan Puric că este semidoct, impostor şi fals. Paradoxal, s-ar putea ca domnul Pleşu să aibă pe undeva dreptate. Iată de ce:

În privinţa primei acuzaţii, oricît de multe cunoştinţe am asimila, niciodată, nimeni, nu le va putea şti vreodată pe toate. Cei care ajung la o anumită cantitate de cunoştinţe, se consideră mari învăţaţi, cu toate că în realitate, singur Dumnezeu, în calitatea Sa de atotştiutor, poate primi cu adevărat titulatura de Fiinţă cultă. Ceilalţi sînt simpli imitatori, care poartă numele de „culţi”, deşi nu au înaintat în cunoaştere mai mult decît broasca printr-un salt către cer. Citește în continuare

HRISTOS ŞI CULTURA

crucea-strimba

Mi s-a dat ocazia să regăsesc în diferite lucrări de artă sau literare ale unor oameni creştini bine intenţionaţi numele sau chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu era prezent, invocat, luat ca martor, însă dincolo de toate acestea, eram dinaintea unor lucrări egocentrice, în nici un caz hristocentrice.

Care este deosebirea dintre lucrările egocentrice, deşi cu elemente creştine, şi cele creştine cu adevărat? Citește în continuare

DE LA FRUMOS LA ESTETIC sau de la cer la pămînt

5vzinzmhqwsi

12100344182nvmv3xf

Frumosul este un dar de la Dumnezeu şi o caracteristică a Lui. Tot ce a creat Dumnezeu este frumos. Urîţenia a existat din momentul căderii lui Lucifer. Dacă Dumnezeu este Frumuseţea absolută, Lucifer şi cohorta lui de fiinţe întunecate sînt întruchiparea maximului de urîţenie (urîciune) care poate fi atins de o fiinţă. Citește în continuare

SÎNT ARTIŞTII ADEVĂRAŢI CREATORI?

creatori

DA! Sînt sau pot fi. Deşi Dumnezeu a creat desăvîrşit lumea văzută şi nevăzută, El a lăsat omului posibilitatea să-şi pună propria amprentă, care înfrumuseţează sau mai bine-zis îmbogăţeşte în frumuseţe materialul uneori brut pe care Creatorul i l-a pus la dispoziţie. Astfel că, oamenii înzestraţi cu talent, indiferent din ce domeniu, au scos de-a lungul timpului la lumină frumuseţi care încîntă ochiul, inima şi mintea. Citește în continuare