Posts Tagged ‘crestinism’

COMUNIUNEA ŞI COMUNISMUL

     Venind pe pămînt, Iisus Hristos a lăsat ca formă ideală de vieţuire – după modelul din rai – comuniunea, materializată în prima formă a bisericii, aşa cum este descrisă ea în Faptele Apostolilor. Oamenii aveau bunurile în comun, se ajutau unul pe celălalt şi trăiau în deplină armonie. Vieţuirea tuturor în comuniune deplină, toate inimile şi gîndurile în pace şi armonie, supuse pe deplin Stăpînului – acestea sînt semnele prezenţei vii a lui Hristos printre oameni. Este viaţa ideală şi destinul veşnic al omului.

Antihrist va fi copia inversată a lui Hristos. De aceea, semnul prezenţei totale a Stăpînului întunericului printre oameni şi a supunerii „definitive” faţă de acesta a întregii lumi nu poate fi decît traiul oamenilor de pe întregul Pămînt în varianta răsturnată a ceea ce a reprezentat Biserica primară. Comuniunea răsturnară este comunismul. Nici o altă orînduire (democraţie, capitalism, monarhie, anarhie ş.a.m.d.) nu poate să ofere lui Antihrist statutul de deitate absolută, într-o lume total plăsmuită după chipul şi asemănarea lui, aşa cum o face comunismul. Citește în continuare

Reclame

ÎNTRE CREŞTINISM ŞI DEMOCRAŢIE sau între viaţă şi moarte

democratia

Pînă să cresc mare şi să „gust” din democraţie, nu am auzit cuvîntul „fanatic”, decît din cărţile de istorie. Curios lucru că „fanatic” a fost de la început pentru mine sinonim cu unii „tovarăşi” promotori aprigi ai democraţiei şi ai liberalismului, în nici un caz cu creştinismul, aşa cum ni se cere să gîndim acum. Inocenţa copilăriei, deh… Citește în continuare

PÎNĂ UNDE?…

fara-limita

Oamenii se aruncă cu capul înainte, rupînd una după alta toate barierele pe care le văd dinaintea lor. Îşi testează mereu limitele, după care pur şi simplu le încalcă, căutînd noi limite. Probabil se comportă aşa în căutarea libertăţii sau a unui sens în viaţă. Astfel, s-a ajuns să nu mai existe practic nici o limită în îndrăzneala lor. Unii consideră lucrul acesta firesc, alţii şi-au pierdut minţile, însă mai există unii care asistă îngroziţi la destrămarea familiei, la distrugerea moralităţii, la crearea hibrizilor umano-animali şi la alte asemenea lucruri limitate numai de imaginaţia umană, şi aceasta din ce în ce mai nelimitată. Citește în continuare

O LUME DESACRALIZATĂ

copil desacralizat

Omul este supus desacralizării de mic. El ajunge în această lume ca un mic prinţ dintr-un basm, căruia i se făgăduieşte o împărăţie veşnică, dacă făcîndu-se voinic şi neînfricat, va putea să ajungă pînă dincolo de Valea Plîngerii, unde se află împărăţia pregătită de Dumnezeu pentru noi toţi. Odată ajuns în lumea aceasta a plîngerii, ca nişte lupi hămesiţi şi ca nişte diavoli, noi toţi îi furăm copilului cîte puţin din cununa şi din hainele de prinţ, pînă îl lăsăm gol, dezolat, neîncăput de această lume, neînţeles, fără vreun sens şi fără direcţie. Citește în continuare

NEW AGE ŞI BISERICA ORTODOXĂ

newage

Curentele de tip New Age care se lansează în ultima vreme puternic pe „piaţa” românească, ne propun modele de gîndire novatoare, ce combină concepţii psihologice cu aspecte ale spiritualităţii orientale, toate adunate într-un creuzet din care ni se promit soluţii concrete de îmbunătăţire a vieţii, a relaţiilor cu ceilalti şi a întregii noastre existenţe fizice şi spirituale. Citește în continuare

SÎNT ARTIŞTII ADEVĂRAŢI CREATORI?

creatori

DA! Sînt sau pot fi. Deşi Dumnezeu a creat desăvîrşit lumea văzută şi nevăzută, El a lăsat omului posibilitatea să-şi pună propria amprentă, care înfrumuseţează sau mai bine-zis îmbogăţeşte în frumuseţe materialul uneori brut pe care Creatorul i l-a pus la dispoziţie. Astfel că, oamenii înzestraţi cu talent, indiferent din ce domeniu, au scos de-a lungul timpului la lumină frumuseţi care încîntă ochiul, inima şi mintea. Citește în continuare

NĂDEJDEA OILOR

oi1

oi2Deşi fiinţe raţionale şi inteligente, oamenii au fost adesea comparaţi cu oile sau chiar numiţi turmă de oi. Comparaţia nu este prea măgulitoare. Este ea, însă, adevărată? Se pare că da, pentru că Însuşi Dumnezeu a făcut această comparaţie. Fiul Său S-a jertfit ca un Miel, iar pe oamenii Săi îi numeşte turma Sa. Citește în continuare