Posts Tagged ‘creatie’

CĂLĂTORIND CU DUMNEZEU

Un om visă odată că se afla alături de Dumnezeu, Care  îi spunea tot felul de lucruri. Se simţea minunat, ca niciodată în viaţa lui. Nu îi mai era frică de nimic şi nu îl mai tulbura niciun gînd. Inima îi era, însă, plină de milă faţă de lume şi de suferinţele ei. Îşi dorea să poată să-i ajute pe toţi oamenii, sau măcar să-i aline.

„– Doamne, oare nu este bine ca oamenii să folosească minunile ştiinţei ca să-şi ajute semenii?”, întrebă el dintr-odată. „Mă gîndesc la medicină, dar mai ales la psihologie, la psihiatrie şi nu numai. Realizările umane sînt uimitoare. Am descoperit atîtea, am reuşit să stăpînim atomul. Am ajuns chiar pe Lună… Ba şi pe Marte. Nimic nu îi stă omului în cale să descopere tot mai multe şi să folosească ceea ce ştie spre binele semenilor.”

Atunci, dintr-odată, în timp ce vorbeau, omul se pomeni împreună cu Dumnezeu într-un loc pustiu şi cu totul necunoscut. Roti  iute privirea în toate părţile şi văzu pe cer… Pămîntul – frumoasa minge albastră agăţată de băierile Universului, locul spre care duc toate drumurile celeste.

„– Sîntem pe Lună”, îi spuse Dumnezeu. „Pînă aici a ajuns omul prin cunoaştere.” Citește în continuare

Reclame

DESPRE CREAŢIE ŞI LOCUL EI PE PĂMÎNT

Vedem nu de puţine ori lucrări artistice care par mai degrabă demonice. Ce face arta să fie demonică, distructivă, dacă artiştii înşişi se declară creatori şi chiar slujitori ai frumosului?

Arta repezintă o formă de exprimare prin talent, şi se aplică asupra unui conţinut. Într-o lucrare artistică, forma este apanajul creatorului, pe cînd conţinutul este apanajul Creatorului. Forma este expresia personalităţii artistului, pe cînd conţinutul este nici mai mult nici mai puţin decît însăşi creaţia lui Dumnezeu.

Deoarece creaţia lui Dumnezeu a fost făcută desăvîrşit, artistul nu poate interveni creator asupra ei (cum fac de exemplu postmodernismul şi alte asemenea curente trendy), iar dacă o face, rezultatul nu poate fi decît monstruos, demonic, căci orice intervenţie asupra perfecţiunii nu poate fi decît o mutilare, o decădere, un regres. Citește în continuare