Posts Tagged ‘brainwashing’

COMUNIUNEA ŞI COMUNISMUL

     Venind pe pămînt, Iisus Hristos a lăsat ca formă ideală de vieţuire – după modelul din rai – comuniunea, materializată în prima formă a bisericii, aşa cum este descrisă ea în Faptele Apostolilor. Oamenii aveau bunurile în comun, se ajutau unul pe celălalt şi trăiau în deplină armonie. Vieţuirea tuturor în comuniune deplină, toate inimile şi gîndurile în pace şi armonie, supuse pe deplin Stăpînului – acestea sînt semnele prezenţei vii a lui Hristos printre oameni. Este viaţa ideală şi destinul veşnic al omului.

Antihrist va fi copia inversată a lui Hristos. De aceea, semnul prezenţei totale a Stăpînului întunericului printre oameni şi a supunerii „definitive” faţă de acesta a întregii lumi nu poate fi decît traiul oamenilor de pe întregul Pămînt în varianta răsturnată a ceea ce a reprezentat Biserica primară. Comuniunea răsturnară este comunismul. Nici o altă orînduire (democraţie, capitalism, monarhie, anarhie ş.a.m.d.) nu poate să ofere lui Antihrist statutul de deitate absolută, într-o lume total plăsmuită după chipul şi asemănarea lui, aşa cum o face comunismul. Citește în continuare

Reclame

CRIZA RAŢIUNII

Sufletul omenesc este alcătuit din două părţi: partea raţională şi partea pătimitoare. La rîndul ei, partea pătimitoare este alcătuită din partea irascibilă (agresivă) şi cea poftitoare (apetitivă).  Partea irascibilă şi cea poftitoare sînt create tot de Dumnezeu şi sînt foarte bune, însă numai în armonie cu raţiunea.

Oamenii spălaţi pe creier, despre care se tot vorbeşte, sînt acei la care partea raţională nu funcţionează sau funcţionează foarte prost. Ei sînt dominaţi, conduşi de partea pătimitoare a sufletului.

Aceşti oameni, oricît de multe argumente le-ai aduce, oricît de evident ar fi ceea ce le spui, ei pur şi simplu nu pricep. E ca şi cum ar fi proşti, iar acest lucru nu este departe de adevăr. Cu toate că mulţi dintre oamenii spălaţi pe creier sînt foarte inteligenţi, în profunzime ei sînt proşti, pentru că nu îşi pot folosi această inteligenţă la nivel raţional-divino-uman, Citește în continuare

NEW AGE ŞI BISERICA ORTODOXĂ

newage

Curentele de tip New Age care se lansează în ultima vreme puternic pe „piaţa” românească, ne propun modele de gîndire novatoare, ce combină concepţii psihologice cu aspecte ale spiritualităţii orientale, toate adunate într-un creuzet din care ni se promit soluţii concrete de îmbunătăţire a vieţii, a relaţiilor cu ceilalti şi a întregii noastre existenţe fizice şi spirituale. Citește în continuare