Posts Tagged ‘arta’

DESPRE CREAŢIE ŞI LOCUL EI PE PĂMÎNT

Vedem nu de puţine ori lucrări artistice care par mai degrabă demonice. Ce face arta să fie demonică, distructivă, dacă artiştii înşişi se declară creatori şi chiar slujitori ai frumosului?

Arta repezintă o formă de exprimare prin talent, şi se aplică asupra unui conţinut. Într-o lucrare artistică, forma este apanajul creatorului, pe cînd conţinutul este apanajul Creatorului. Forma este expresia personalităţii artistului, pe cînd conţinutul este nici mai mult nici mai puţin decît însăşi creaţia lui Dumnezeu.

Deoarece creaţia lui Dumnezeu a fost făcută desăvîrşit, artistul nu poate interveni creator asupra ei (cum fac de exemplu postmodernismul şi alte asemenea curente trendy), iar dacă o face, rezultatul nu poate fi decît monstruos, demonic, căci orice intervenţie asupra perfecţiunii nu poate fi decît o mutilare, o decădere, un regres. Citește în continuare

Reclame

DE AMORUL ARTEI…

Recent, cineva m-a invitat la un cenaclu literar-artistic, prin care mi s-a spus că se promovează valoarea şi se luptă împotriva prostiei şi a superficialităţii. Deşi mi-a trezit oarecum interesul, m-am eschivat, ştiind cam despre ce e vorba la asemenea întîlniri. Interlocutorul meu a strîmbat serios din nas, aşa cum mă aşteptam de altfel, şi a afirmat că sînt radicală, atunci cînd i-am spus că oricît de talentat ar fi un om, pentru mine, nu face prea multe parale dacă nu are caracter.

În fond ce este talentul? Este un vehicul minunat care te îmbie să urci în el spre a te transporta pe tărîmuri extraordinare, către locuri neumblate, neobişnuite, pînă spre cataractele conştiinţei şi poate mai departe… Citește în continuare

DIAVOLUL ARTIST STRĂLUCIT ŞI MARE GÎNDITOR

copil satan Diavolul, cu toate că are ceea ce am putea numi inteligenţă şi creativitate, căci vedem cam de ce este în stare, acestea sînt la el atît de grosiere, încît am putea spune că este de-a dreptul prost şi total grosolan în privinţa curentelor artistice şi în tot ceea ce înseamnă exprimarea frumosului.

Modul artistic cel mai apreciat în iad este pornografia. Fiică de sînge a pornografiei este vulgaritatea. În această categorie intră maneaua, băşcălia, telenovela şi muzica de orice gen ascultată la maxim în maşină sau în apartamentul propriu sau deţinut cu chirie. Citește în continuare

CINE MAI CREEAZĂ ORIGINAL?

bsk Artistul creştin Îl are coautor pe Dumnezeu. Ba mai mult, el îşi semnează lucrarea după numele Creatorului.

Arta necreştină, însă, are un singur autor: artistul. Artistul necreştin este gelos pe Creator şi încearcă să Îl concureze. Nu împarte nimic cu El. Astfel, din talentul pe care l-a primit de la Dumnezeu, combinat cu unicitatea persoanei sale, tot de la Dumnezeu primită, spre a-şi demonstra arta, artistul extrage o formă artistică nerevelată încă, adică pe care Dumnezeu, deşi a creat-o El Însuşi, nu a descoperit-o încă nimănui. Prin aceasta, însă, fără să vrea, artistul nu aduce în atentie unicitatea creaţiei sale (care aparţine de fapt lui Dumnezeu), ci unicitatea personalităţii sale, adică tot a creaţiei lui Dumnezeu. Citește în continuare

HRISTOS ŞI CULTURA

crucea-strimba

Mi s-a dat ocazia să regăsesc în diferite lucrări de artă sau literare ale unor oameni creştini bine intenţionaţi numele sau chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu era prezent, invocat, luat ca martor, însă dincolo de toate acestea, eram dinaintea unor lucrări egocentrice, în nici un caz hristocentrice.

Care este deosebirea dintre lucrările egocentrice, deşi cu elemente creştine, şi cele creştine cu adevărat? Citește în continuare

DE LA FRUMOS LA ESTETIC sau de la cer la pămînt

5vzinzmhqwsi

12100344182nvmv3xf

Frumosul este un dar de la Dumnezeu şi o caracteristică a Lui. Tot ce a creat Dumnezeu este frumos. Urîţenia a existat din momentul căderii lui Lucifer. Dacă Dumnezeu este Frumuseţea absolută, Lucifer şi cohorta lui de fiinţe întunecate sînt întruchiparea maximului de urîţenie (urîciune) care poate fi atins de o fiinţă. Citește în continuare

SÎNT ARTIŞTII ADEVĂRAŢI CREATORI?

creatori

DA! Sînt sau pot fi. Deşi Dumnezeu a creat desăvîrşit lumea văzută şi nevăzută, El a lăsat omului posibilitatea să-şi pună propria amprentă, care înfrumuseţează sau mai bine-zis îmbogăţeşte în frumuseţe materialul uneori brut pe care Creatorul i l-a pus la dispoziţie. Astfel că, oamenii înzestraţi cu talent, indiferent din ce domeniu, au scos de-a lungul timpului la lumină frumuseţi care încîntă ochiul, inima şi mintea. Citește în continuare