Archive for iulie 2010

DULCE-DULCE-DULCE

aspartamNumele meu este Aspartam şi sînt dulce, dulce, dulce.

Cine sînt eu de fapt? Am o poveste frumoasă, romantică, dar şi plină de suspans şi de succes. Sînt produsul ştiinţei. Dacă nu era ea, eu nu mă năşteam… Ce minunat!

Totul a început de la o bacterie periculoasă pentru oameni. Această bacterie frumoasă a fost după aceea modificată genetic. Bacteria, care este mama mea, a fost hrănită apoi cu deşeuri toxice foarte gustoase.

De fapt, să vă spun sincer, bacteria nu este chiar mama mea, pentru că eu, Aspartam, nu sînt chiar copilul ei, ci… de fapt… (vai, mă ruşinez), de fapt sînt caca acestei bacterii periculoase modificate genetic, ce se hrăneşte cu deşeuri. Aşa că aş putea spune cu mîndrie că tatăl meu este deşeul toxic, iar eu mă nasc în pîntecuţul călduţ al mămicii mele, bacteria modificată genetic. Cînd m-am născut, ursitoarele mi-au menit să devin o armă biologică împotriva populaţiei, dar apoi am fost folosit în tot felul de alimente gustoase-gustoase. Îmi plac poveştile cu happy end. Citește în continuare

Reclame

COMUNIUNEA ŞI COMUNISMUL

     Venind pe pămînt, Iisus Hristos a lăsat ca formă ideală de vieţuire – după modelul din rai – comuniunea, materializată în prima formă a bisericii, aşa cum este descrisă ea în Faptele Apostolilor. Oamenii aveau bunurile în comun, se ajutau unul pe celălalt şi trăiau în deplină armonie. Vieţuirea tuturor în comuniune deplină, toate inimile şi gîndurile în pace şi armonie, supuse pe deplin Stăpînului – acestea sînt semnele prezenţei vii a lui Hristos printre oameni. Este viaţa ideală şi destinul veşnic al omului.

Antihrist va fi copia inversată a lui Hristos. De aceea, semnul prezenţei totale a Stăpînului întunericului printre oameni şi a supunerii „definitive” faţă de acesta a întregii lumi nu poate fi decît traiul oamenilor de pe întregul Pămînt în varianta răsturnată a ceea ce a reprezentat Biserica primară. Comuniunea răsturnară este comunismul. Nici o altă orînduire (democraţie, capitalism, monarhie, anarhie ş.a.m.d.) nu poate să ofere lui Antihrist statutul de deitate absolută, într-o lume total plăsmuită după chipul şi asemănarea lui, aşa cum o face comunismul. Citește în continuare