Archive for decembrie 2008

ORIGINAL sau AUTENTIC?

untitled

Lucrările artistice se împart în originale şi autentice, unde originalul îi aparţine omului, iar autenticul lui Dumnezeu. Autenticul este supărător pentru omul original, care nu mai poate fi autentic niciodată, atîta vreme cît nu se întoarce la izvoarele harului, adică la Dumnezeu. Citește în continuare

Reclame

POVESTE (şocant de) ADEVĂRATĂ (pentru cunoscători)

(traducere şi adaptare din limba engleză – autor anonim)

4j3mdcrbj3qen6vvsn

Odată, un om se plimba pe aleile străjuite de cuştile imense ale unei grădini zoologice. Dintr-odată, privind înspre cuşca leului, văzu o fetiţă aplecînd-se prea mult înspre fiorosul animal. În clipa următoare, leul o prinse de haină, trăgînd-o cu putere înăuntru ca să o devoreze. Părinţii începură să urle, oamenii din jur rămaseră înmărmuriţi. Nimeni nu îndrăzni, însă, să se apropie de cuşcă pentru a salva fetiţa. Citește în continuare

SACOŞA DE OASE

skel

Cine se mai gîndeşte ce se va întîmpla cu o legendă a muzicii, care în viaţa ei a fost adulată de fani? Va veni o vreme cînd se va temina totul şi tuşind încet, îşi va da duhul în mîna stăpînului ei, întunericul.

De atunci încolo, ce va fi? Trupul ei va fi îngropat, i se va arunca ţărînă peste sicriu, iar peste 7 ani va fi dezgropat. Şi ce se va găsi în sicriul pe jumătate putrezit? O sacoşă de oase şi două silicoane.

DESPRE RAŢIUNE ŞI LOGICĂ

Omul contemporan vede totul prin prisma raţiunii. Atunci cînd înţelege un anume lucru, el spune că lucrmonkeyul acela este raţional şi îl acceptă ca pe un fapt de necontestat.

Ştim, însă, că Însuşi Dumnezeu este raţional. Oamenii sînt zidirea Sa, înzestraţi cu darul raţiunii. Atunci de ce Biserica vorbeşte negativ despre oamenii raţionali? Oare pentru că raţionează, adică gîndesc prea mult?

Citește în continuare

ZIUA AŞTEAPTĂ ÎNSERAREA

schelet1

Împovărat de vremuri şi de lauri,

Îmi scriu destinul grabnic într-o carte,

Împart la toţi după putinţă daruri

Şi mă îndrept cu faţa către moarte.


Lumina zilei alb mă înfăşoară,

Mă poartă iute pînă la o stea

Şi-mi dă de înţeles că-ntîia oară

Va trebui să mă descurc şi fără ea.


Citește în continuare